Megújulnak épületeink

KEHOP-5.2.13-19-2019-00089

2021. december 3.

A Projekt címe: „Az Abádszalóki Református Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona korszerűsítése”

Azonosítószám: KEHOP-5.2.13-19-2019-00089

A Projekt kezdő időpontja: 2021. 06. 01.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 05. 31.

A Projektre megítélt támogatás: 119.61 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A kedvezményezett neve: Abádszalóki Református Egyházközség

A projekt bemutatása

Az Abádszalóki Református Egyházközség 2019. január 1. napján vette át akkor még Abádszalók Város és Tomajmonostora Község területén a szociális alap és szakosított ellátás, továbbá a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat fenntartói feladatát.

Már az első téli hónapokban látszott, hogy az épületek üzemeltetése, elsősorban is fűtésköltsége nagyon magas. Amikor 2019. őszén a „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára,” KEHOP-5.2.13 kódszámú felhívás megjelenése alkalmával egyből tudtuk, hogy egy vissza nem térő lehetőség előtt állunk. Fenntartó testületünk, a Presbitérium úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a felhívásra. Hosszas és alapos előkészületek után erre még azon az őszön sor is került.

2021. május hónapban örömmel értesültünk afelől, hogy a pályázatunkat kedvezően bírálták el, és 119.61 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg az általunk használt ingatlanok vonatkozásában.

A Projektben két ingatlan értintett. Ezek egyike saját tulajdonú, a másik pedig Abádszalók Város Önkormányzatának a tulajdonában, de Egyházközségünk használatában áll. Saját tulajdonú ingatlanuk az 5241 Abádszalók, Széchenyi út 38. szám alatt található és az Abádszalóki Református Szociális Szolgáltató Központ székhelyét biztosító

épület. A másik – nem tulajdonunkban, hanem használatunkban álló – ingatlan pedig az 5241 Abádszalók, Kossuth Lajos út 6/B szám alatti Idősotthon épülete.

Projektben érintett épületek bemutatása

Az 5241 Abádszalók, Széchenyi út 38. szám alatti székhelyépület lassacskán egy évszázada, az 1920-as évek derekán, annak második felében épült. Eredeti funkcióját tekintve köznevelési feladatot látott el, ti. iskolaként funkcionált. Az 1980-as évek első felében az iskolai nevelés megszűnt benne. A közelmúltig gyülekezeti közösségi célokat szolgált, 2019 óta pedig alapvetően a szociális alapfeladatok ellátását végezzük benne.

Hétköznaponként idős és demens személyek nappali ellátása folyik az épületben, továbbá a központi vezetés (szakmai igazgatás, gazdálkodás) is itt kapott helyet. A házi segítségnyújtás és a szociális étkezés területén dolgozó munkavállalók a kötelező napi adminisztratív feladataiknak itt tesznek eleget, illetve a napközbeni étkezési és egyéb törvény által biztosítandó pihenési, feltöltekezési időt is itt tölthetik el.

Az ingatlan energetikai szempontból nagyon korszerűt. Egyes helyiségeiben fatüzelésű kandalló, másban gázkonvektor, néhányban pedig gazdaságtalan és korszerűtlen gázkészülékkel biztosított központi fűtés van. Fa nyílászárói az elmúlt évtizedekben elkorhadtak és elvetemedtek, huzatosak és rosszul záródóak. Az épület üzemeltetés mérhetetlenül nagy anyagi terhet ró intézményünkre.

Soha korábban olyan nagyszabású energetikai korszerűsítést, mint amilyet ezzel a Projekttel tervezünk még nem végeztek az épületen. A Projekt keretében hőszigetelő rendszert alkalmazunk: a padlásfödémet, a homlokzatot és a lábazatot szigeteljük. Az elavult kültéri nyílászárókat (ajtókat és ablakokat) új, több rétegű üvegezésű és korszerű energetikai tulajdonságokkal bíró nyílászárókra cseréljük ki. Tekintettel arra, hogy az új nyílászárók cseréje és az épület teljes hőszigetelése folytán az ingatlan hőszükséglete jelentősen le fog csökkeni, ezért megújuló energiát használó 1 db 16 kW teljesítményű levegő/víz hőszivattyú beépítésére is sor fog kerülni. Az épület elektromosáram szükségletének a kielégítését tetőre telepített 20 kW teljesítményű napelem rendszerrel fogjuk biztosítani.

A Projektben érintett második épület az 5241 Abádszalók, Kossuth Lajos út 6/B szám alatti Idősek Otthona. Az ingatlan az 1990-es évek második felében épület, azóta energetikai korszerűsítést nem végeztek rajta. Az épületben 22 idős személy éjjel-nappali szakszerű ellátást biztosítjuk. A bentlakók kivétel nélkül mind előrehaladott korú személyek, közülük többen is ágyban fekvőek. Beteg és idős ember különösen is érzékeny a környezete hőmérsékletére. Az épület sajnos az 1990-es évek műszaki színvonalán van. Ez azt jelenti, hogy nyílászárói korszerűtlenek. Az intézmény működtetésében hatalmas anyagi terhet jelent a régi és pazarló gázkészülékekkel való fűtés. A lehető legváratlanabb leállások és a gyakori meghibásodások szinte mindennaposak fűtési szezonban.

A Projekt keretében ezen az épületen is hőszigetelőrendszert építünk be, vagyis a padlásfödémet, a homlokzatot és a lábazatot szigeteljük. Valamennyi kültéri nyílászárót (ajtót és ablakot) modern, három rétegű üvegezéssel ellátott nyílászáróra cserélünk. Az így lecsökkent energiaszükségletű épületbe kettő darab, egyenként 16 kW teljesítményű levegő/víz hőszivattyút építünk be.

A Projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg és a támogatás mértéke 100%.

További információ kérhető:

Fazakas Márk lelkipásztor

Abádszalóki Református Egyházközség

5241 Abádszalók, Széchenyi út 38.

E-mail: abadszalok@reformatus.hu