Befejeződtek a munkálatok

KEHOP-5.2.13-19-2019-00089

2022. szeptember 29.

A Projekt címe: „Az Abádszalóki Református Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona korszerűsítése”

Azonosítószám: KEHOP-5.2.13-19-2019-00089

A Projekt kezdő időpontja: 2021.06.01.

A Projekt befejezési dátuma: 2022.09.30.

A Projektre megítélt támogatás: 119.61 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A kedvezményezett neve: Abádszalóki Református Egyházközség

A projekt bemutatása

Az Abádszalóki Református Egyházközség (5241 Abádszalók, Széchenyi út 38.; Képviseli: Fazakas Márk lelkész és Komáromi Kálmán főgondnok) 2019. őszén a „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára,” KEHOP-5.2.13 kódszámú felhívásra.

2021. május hónapban jött az értesítés, hogy pályázatunkat kedvezően bírálták el, és 119.61 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg kettő ingatlan energetikai korszerűsítésére.

Ezek a következőek: a 5241 Abádszalók, Széchenyi út 38. szám alatti, egyházközségi fenntartásban működő Abádszalóki Református Szociális Szolgáltató Központ székhelyépülete, valamint a 5241 Abádszalók, Kossuth Lajos út 6/B szám alatti Idősotthon épülete.

Projektben érintett épületek bemutatása Egyházközségünk 2019. január 1. napjától kezdve látja el fenntartóként Abádszalók Város területén a szociális alap- és szakosított ellátásokat az Abádszalóki Református

Szociális Szolgáltató Központon keresztül. Az 5241 Abádszalók, Széchenyi út 38. szám alatti épület intézményünk székhelyépülete.

Az ingatlan az 1920-as évek derekán, annak második felében épült eredetileg iskolának. Köznevelési feladat azonban az 1980-as évek óta nem folyik az ingatlan. Gyülekezeti közösségi célokat szolgált a közelmúltig, 2019 óta pedig szociális feladatok ellátása biztosított benne.

Hétköznaponként idős és demens személyek nappali ellátása folyik, a központi vezetés is itt kapott helyet, illetve a házi segítségnyújtás és a szociális étkezés területén dolgozó kollégák is itt végzik napi adminisztratív feladataikat, illetve itt töltik a napközbeni étkezési és egyéb törvény által biztosítandó pihenési, feltöltekezési időt.

Az ingatlan energetikai szempontból roppant pazarló volt. Fa nyílászárói sok évtizedesek, huzatosak voltak és rosszul záródtak. Fűtésrendszere korszerűtlen volt, a régi típusú gázkazánon üzemeltetés tetemes anyagi terhet rótt az intézményre.

Az elmúlt szűk egy évszázadban jelentősebb és teljeskörű energetikai fejlesztést nem hajtottak végre az épületen. A Projekt keretében az épületen hőszigetelő rendszert alkalmaztunk: a padlásfödémet, a homlokzatot és a lábazatot is sikerült szigetelni. A hosszú évtizedek alatt elvetemedett, régi kültéri nyílászárókat (ajtók és ablakok) sikerült új, több rétegű üvegezésű és korszerű energetikai tulajdonságokkal bíró nyílászárókra cserélni. Tekintettel arra, hogy az új nyílászárók cseréje és az épület teljes hőszigetelése folytán az ingatlan hőszükséglete jelentősen lecsökkent, ezért sor kerülhetett megújuló energiát használó 1 db 16 kW teljesítményű levegő/víz hőszivattyú beépítésére. Az épület elektromosáram szükségletének a kielégítését a tetőre telepített 20 kW teljesítményű napelem rendszer biztosítja.

A Projektben érintett második épület az 5241 Abádszalók, Kossuth Lajos út 6/B szám alatti Idősek Otthona. Az ingatlan az 1990-es évek második felében épület, azóta energetikai korszerűsítést nem végeztek rajta. Az épületben 22 idős személy éjjel-nappali szakszerű ellátást biztosítjuk. A bentlakók kivétel nélkül mind előrehaladott korú személyek, közülük többen is ágyban fekvőek. Beteg és idős ember különösen is érzékeny a környezete hőmérsékletére. Az épület sajnos az 1990-es évek műszaki színvonalán volt. Ez azt jelenti, hogy nyílászárói korszerűtlenek voltak és huzatosak. Az intézmény működtetésében hatalmas anyagi terhet jelentett a régi és pazarló gázkészülékekkel való fűtés. Váratlan leállások, gyakori meghibásodások jellemezték az elmúlt évek fűtési szezonjait.

A Projekt keretében sikerült ezen az épületen is hőszigetelőrendszert beépíteni, vagyis a padlásfödémet, a homlokzatot és a lábazatot szigetelni. Sikerült továbbá valamennyi kültéri nyílászárót (ajtót és ablakot) modern, három rétegű üvegezéssel ellátott nyílászáróra cserélni. Az így lecsökkent energiaszükségletű épületbe kettő darab, egyenként 16 kW teljesítményű levegő/víz hőszivattyú került beépítésre.

A Projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg és a támogatás mértéke 100%.

További információ kérhető:

Fazakas Márk lelkipásztor

Abádszalóki Református Egyházközség

5241 Abádszalók, Széchenyi út 38.

E-mail: abadszalok@reformatus.hu