Keresztelés, konfirmáció és ” egy kedves ünnepi alkalom” színhelye volt templomunk

Október végén örömteli családi eseménynek volt színhelye az Abádszalóki Református Templom. Szűcs M Sándorné lelkipásztor Szűcs M Nóra nevű leányunokáját keresztelhette meg. „Tegyetek tanítványokká minden népeket”! Az istentiszteleten szintén keresztség sákramentumában részesült a Hervay család mind a négy tagja is, akik közül a szülők vállalták a keresztszülőséget. Az utóbbiak közül hárman konfirmációi fogadalmat is tettek.

 Szűcs M Ibolya és Hőgye Gál Róbertó

Szűcs M Ibolya a keresztelt kislány egyik nagynénje olvasta fel a 84. zsoltár verseit, mielőtt Hőgye Gál Róbertó zsibói lelkipásztor imádkozott volna. Az erdélyi lelkész kérte a Mindenható áldását az alkalomra, és a picinyre és  családjára szintúgy, mint a gyülekezet életére.

Nóra, szülők, keresztszülők, kereszteltek és konfirmáltak

Szűcs M Klára börtön lelkész, Nóra egy másik nagynénje hirdette és magyarázta   Isten igéjét Zsoltárok 84:11-13 alapján:

„11 Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer [másutt;] inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!

12 Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsõséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.

13 Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned.”

„Isten szent lelke ébressze fel bennünk is azt a vágyat, hogy akarjunk lelkileg tisztává válni!” Isten megengedi, hogy feddhetetlenül, ártatlanul járjunk ha Őbenne bízunk és reá tekintünk!

 Szabóné Szél Terézia gondnok asszony köszönti a leánykát és szüleit