Presbiterek tettek fogadalmat

Advent első vasárnapján nagy létszámú gyülekezet gyűlt egybe az abádszalóki fűtött templomban.
Gondnok asszony és presbitertestvéreink gyülekezet és szeretteik körében tettek fogadalmat, majd átvették az OKLEVELET.
Gondnok: Szabóné Szél Terézia, presbiterek: Komáromi Kálmán, Vas Lászlóné, Balogh Julianna, Czudar Balázs.
Dányi István, Gémes Géza, Sáfár Miklós. A pótpresbiterekért imádság hangzott el, majd Isten áldásával bocsáttattak szolgálatba:
Sáfár Miklósné, dr. Dóra Lajosné és Szabó Sándorné

Majd keresztelés következett. Legifjabb Fodor Istvánt népes rokonsága, családja körében keresztelte meg a lelkipásztor. Áldja meg az Úr Isten hosszú élettel e gyermeket Isten dicsőségére és embertársaik javára!