Hittantanévzáró 2015

Forrás: Facebook, Református Gyülekezet Abádszalók

Forrás:
Facebook, Református Gyülekezet Abádszalók

A konfirmáció után hittanosaink számadása következett ünnep másodnapján.

Óvodásoktól 6. osztályosokig, a kötelezően választható és fakultatív hit és erkölcstanoktatáson részt vettek számoltak be 2014/2015 tanévben tanultakról.

Megköszönjük Sáfár Miklósné óvó néninek, Pokorádi Gáspárné tanító néninek és Darócziné Polyák Ibolya tanár néninek évi munkáját.

Örültünk a szülőknek, nagyszülőknek, akik gyermekeiket, unokáikat elkísérték a templomba. Várjuk ősztől is a gyermekeket a hittan órákra.

A nyárra sok pihenést, játékot, egyben Isten gondviselő szeretetét kérjük minden családra!

Konfirmáció 2015

Pünkösd I. napján de. fél 11 órakor konfirmációs istentiszteletre gyülekezett az Abádszalóki reformátusság.

15-en konfirmáltak: 11 fiú, 3 leány és 1 felnőtt fiatalember.

Az ünnepi istentisztelet 5 ifjú keresztelésével kezdődött. Az Apostolok Cselekedetei könyv alapján, a pünkösdi evangélium felolvasása és igehirdetés után került sor a konfirmációra. Megható volt az áldás vételük, majd az első úrvacsorával való élésük. Szinte a teljes gyülekezet Úrvacsorázott. Ajándékként a legújabb fordítású Bibliát, egy-egy énekeskönyvet kaptak, az emléklapon kívül.

Isten áldását kérjük mindnyájuk életére, további lelki fejlődésükre!

Abádszalók, 2015. május 25.

Szűcs M Sándorné lelkipásztor

Konfirmáció 2014