Hittantanévzáró 2015

Forrás: Facebook, Református Gyülekezet Abádszalók

Forrás:
Facebook, Református Gyülekezet Abádszalók

A konfirmáció után hittanosaink számadása következett ünnep másodnapján.

Óvodásoktól 6. osztályosokig, a kötelezően választható és fakultatív hit és erkölcstanoktatáson részt vettek számoltak be 2014/2015 tanévben tanultakról.

Megköszönjük Sáfár Miklósné óvó néninek, Pokorádi Gáspárné tanító néninek és Darócziné Polyák Ibolya tanár néninek évi munkáját.

Örültünk a szülőknek, nagyszülőknek, akik gyermekeiket, unokáikat elkísérték a templomba. Várjuk ősztől is a gyermekeket a hittan órákra.

A nyárra sok pihenést, játékot, egyben Isten gondviselő szeretetét kérjük minden családra!

Konfirmáció 2015

Pünkösd I. napján de. fél 11 órakor konfirmációs istentiszteletre gyülekezett az Abádszalóki reformátusság.

15-en konfirmáltak: 11 fiú, 3 leány és 1 felnőtt fiatalember.

Az ünnepi istentisztelet 5 ifjú keresztelésével kezdődött. Az Apostolok Cselekedetei könyv alapján, a pünkösdi evangélium felolvasása és igehirdetés után került sor a konfirmációra. Megható volt az áldás vételük, majd az első úrvacsorával való élésük. Szinte a teljes gyülekezet Úrvacsorázott. Ajándékként a legújabb fordítású Bibliát, egy-egy énekeskönyvet kaptak, az emléklapon kívül.

Isten áldását kérjük mindnyájuk életére, további lelki fejlődésükre!

Abádszalók, 2015. május 25.

Szűcs M Sándorné lelkipásztor

Konfirmáció 2014

 

 

Projektnyitó istentiszteleten adtunk hálát és kértünk áldást!

A „Tisza-tavi templomok útján” című projekt keretében 7 településen összesen 8 templom újul meg.2014. március 09-én Abádszalókon a belső falusi templomnál tiszafa ültetéssel, míg az Abádi református templomban istentisztelet keretében kértük Isten áldását a következő hónapokban elvégzendő feladatokra és adtunk hálát az eddig elvégzett munkákért. Az igét Szűcs M Sándorné lelkésznő hirdette. A felújításokkal kapcsolatos gondolatait Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, illetve Kovács Mihály Abádszalók város polgármester is megosztotta az egybegyűltekkel.  Az örömteli eseményen történteket majd 15 percben az alábbi videó megtekintése közben Ön is átélheti!

Szűcs M Sándor