Pünkösdi ünnepkör alkalmai

PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR ALKALMAI AZ ABÁDSZALÓKI GYÜLEKEZETBEN

(2012. május 13. – június 10. között)

MÁJUS 13. VASÁRNAP DE. ½ 11 órakor            ISTENTISZTELET

           15-16. KEDD, SZERDA 17 órakor       konfirmációi próbák

           15-én, kedden SZÜLŐKKEL MEGBESZÉLÉS a próba keretében

           17. ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK DE. ½ 11 órakor ISTENTISZTELET

           17-én du. 17 órakor     konfirmációi próba felnőttekkel együtt!

           18-án du. 17 órakor     konfirmációi próba

       …19-én du. 16 órától templomdíszítés, próba

20-án de. ½ 11 órakor

KONFIRMÁCIÓVAL ÉS ÚRVACSORAVÉTELLEL EGYBEKÖTÖTT ÜNNEPI ISTENTISZTELET

 

       24-26 (csütörtöktől szombatig) 17 órakor BŰNBÁNATI istentiszteletek

       26-án, szombaton de. 11 órakor IDŐSEK OTTHONÁBAN istentisztelet       ÚRVACSORÁVAL

       27. vasárnap PÜNKÖSD I. nap de. ½ 11 ÜNNEPI ISTENTISZTELET

                                  ÚRVACSORÁVAL

             du. 15 órakor PUSZTATASKONYBAN ISTENTISZTELET

                                  ÚRVACSORÁVAL

       28. hétfő PÜNKÖSD II. nap de. ½ 11 ÜNNEPI  ISTENTISZTELET

                                  HITTANTANÉVZÁRÓ

 

JÚNIUS 3-án, vasárnap de. ½ 11 órakor ISTENTISZTELET, 12 órakor Budapestre busszal indulás EVANGELIZÁCIÓS alkalomra (külön busszal, jelentkezéseket várjuk, részvételi díj: kedvezményes; haza érkezés 22 óra magaslatában)

             4-én, hétfőn PUSZTATASKONYBAN a Tópart Otthonban lelki alkalom lesz a bent lakók számára

            6-án, szerdán,       SAREPTÁBAN alkalom, filmnézéssel egybekötve

10-én, vasárnap du. 15 órakor NEVELŐSZÜLŐK ÜNNEPÉLYES KIBOCSÁTÁSA

 

IGÉT HÍRDET: SZABÓ JÓZSEF a Nagykunsági Egyházmegye esperese, törökszentmiklósi lelkipásztor.

Hirdetés 2012.01.29.

ABÁDSZALÓKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZI HIVATALA

 I.                  EMLÉKHARANG SZÓLT:

  1. DEÁK LAJOS halálának 3. évforduló emlékére január 24-én 1210. emlékezett testvére és családja.
  2. 26-án 1210 szólt az emlékharang DEÁK IMRÉNÉ (Sáfár Julianna) halálának 1. éves évfordulóján.  Emlékezett lánya és családja.
  3. 25-én három alkalommal szólt a harang JUHÁSZ SÁNDOR esztergomi lakos, de Abádszalókról elszármazott testvérünk, temetésének napján. Emlékeztek 3 testvére családjaikkal együtt.
  4. II.               HALOTTUNK VAN:
    1. 25-én, Budapesten elhunyt BEREZVAI JÓZSEFNÉ (Mohácsi Mária) 82. éves testvérünk. Temetése február 2-án 1 órakor lesz. Gyászolják: lánya és 2 fiú unoka.

Vigasztaljon Örök Istenünk Igéje által:

„MESSZIRŐL ÉRTED GONDOLATOMAT … JÁRÁSOMRA ÉS FEKVÉSEMRE ÜGYELSZ, MINDEN UTAMAT JÓL TUDOD, URAM!” (Zsolt. 139)

26-án, csütörtökön PRESBITERI GYŰLÉS volt. Presbitérium elfogadta:

         1.      a 2011. évi Zárószámadást, mely Isten kegyelméből maradvánnyal zárt, nem volt veszteséges. Az összeg:755.306 Ft.

         2.      elfogadta a 2012. évi Költségvetést. 3.575.306 Ft bevétel/kiadás összeggel. Presbitérium nem emelte az Egyházfenntartói járulékot. Azt azonban tudni kell a gyülekezetnek, hogy évek óta Református Egyházunkban5.000 Ft az EHFJ. Mindenütt nehéz az országban az anyagi helyzet. Sőt nincs mindenütt vendégfogadásra lehetőség, sokkal kevesebb létszámú a gyülekezet (Tiszaroff, Tbura,) mégis fizetik az 5.000 Ft-ot. Itt Abádszalókon is be kell állnunk a törvénynek engedelmeskedni. Ezért szeretettel arra kérek mindenkit, hogy az Úr Isten előtt vizsgálja meg szívét: valóban ennyit vár tőlem az Isten, hiszen Ő ismeri az Abádszalóki reformátusság ebbéli helyzetét is. A presbiter testvéreket, bár közülük többen 3.000 Ft-tól régen nagyobb összeget fizetnek, hogy mint elöljárói a gyülekezetnek, a3.000 Ft dupláját próbálják megfizetni. Az év folyamán részletekben is szabad befizetéseket tenni.

         3.      elfogadta Presbitérium a VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKET, melyet 2 héten keresztül lehet a parókián átolvasni, észrevételeket hozzátenni. Két névsor van az Egyháztagok névsora és a Választói Névjegyzék. Elöljárónak csak a választói névjegyzékbe felvettek közül lehet jelölni, választani EHM-i, EHK-i tisztségviselőt. Sőt csak azok választhatnak, akik e névjegyzékben szerepelnek. Feltétel: rendszeres templomba járás, gyermekeit ker., konf., ők maguk is, hitoktatásban részt vesznek, templomba esküdtek. Gyülekezet terheit hordozzák, magán és családi életük példamutató.

         4.      elfogadta a Missziói munkatervet. Így a legközelebbi rendezvényünk: a/ ökumenikus alkalom a 6-val kezdődő héten b/ börtönmisszió délelőttje lesz 12-én, melyre KOROKNAI ANDRÁS börtönlelkipásztor fog érkezni közénk szolgálatra. Azon a vasárnapon külön gyűjtést, perselyt fogunk kihelyezni a misszió segítésére.

AZ ÚR ISTEN ÁLDJA MEG GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉT ELFOGADOTT PROGRAMJA ALAPJÁN!