Hegyközcsatáron jártunk

Szűcs M Sándorné lelkipásztor, Szabóné Széll Terézia gondnok asszony és Balog Júlánna presbiter február 2-án a Bihar megyei Hegyközcsatári református gyülekezet meghívásának eleget téve ökumenikus záró istentiszteleten vettek részt. Lelkésznő végezte az igei szolgálatot, gondnokasszony számolt be a gyülekezet életéről. Mellékelt fényképek alapján látható a beszámoló.

Keresztelés, konfirmáció és ” egy kedves ünnepi alkalom” színhelye volt templomunk

Október végén örömteli családi eseménynek volt színhelye az Abádszalóki Református Templom. Szűcs M Sándorné lelkipásztor Szűcs M Nóra nevű leányunokáját keresztelhette meg. „Tegyetek tanítványokká minden népeket”! Az istentiszteleten szintén keresztség sákramentumában részesült a Hervay család mind a négy tagja is, akik közül a szülők vállalták a keresztszülőséget. Az utóbbiak közül hárman konfirmációi fogadalmat is tettek.

 Szűcs M Ibolya és Hőgye Gál Róbertó

Szűcs M Ibolya a keresztelt kislány egyik nagynénje olvasta fel a 84. zsoltár verseit, mielőtt Hőgye Gál Róbertó zsibói lelkipásztor imádkozott volna. Az erdélyi lelkész kérte a Mindenható áldását az alkalomra, és a picinyre és  családjára szintúgy, mint a gyülekezet életére.

Nóra, szülők, keresztszülők, kereszteltek és konfirmáltak

Szűcs M Klára börtön lelkész, Nóra egy másik nagynénje hirdette és magyarázta   Isten igéjét Zsoltárok 84:11-13 alapján:

„11 Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer [másutt;] inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!

12 Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsõséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.

13 Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned.”

„Isten szent lelke ébressze fel bennünk is azt a vágyat, hogy akarjunk lelkileg tisztává válni!” Isten megengedi, hogy feddhetetlenül, ártatlanul járjunk ha Őbenne bízunk és reá tekintünk!

 Szabóné Szél Terézia gondnok asszony köszönti a leánykát és szüleit

Emlékezetes ünneplés Abádszalókon

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
jubilalo-hazasok-2013-001
jubilalo-hazasok-2013-002
jubilalo-hazasok-2013-003
jubilalo-hazasok-2013-004
jubilalo-hazasok-2013-005
jubilalo-hazasok-2013-006
jubilalo-hazasok-2013-007
jubilalo-hazasok-2013-008
jubilalo-hazasok-2013-009
jubilalo-hazasok-2013-010
jubilalo-hazasok-2013-011
jubilalo-hazasok-2013-012
jubilalo-hazasok-2013-013
jubilalo-hazasok-2013-014
jubilalo-hazasok-2013-015
jubilalo-hazasok-2013-016
jubilalo-hazasok-2013-017
jubilalo-hazasok-2013-018
jubilalo-hazasok-2013-019
jubilalo-hazasok-2013-020
jubilalo-hazasok-2013-021
jubilalo-hazasok-2013-022
jubilalo-hazasok-2013-023
jubilalo-hazasok-2013-024
jubilalo-hazasok-2013-025
jubilalo-hazasok-2013-026
jubilalo-hazasok-2013-027
jubilalo-hazasok-2013-028
jubilalo-hazasok-2013-029
jubilalo-hazasok-2013-030
jubilalo-hazasok-2013-031
jubilalo-hazasok-2013-032
jubilalo-hazasok-2013-033
jubilalo-hazasok-2013-034
jubilalo-hazasok-2013-035
jubilalo-hazasok-2013-036
jubilalo-hazasok-2013-037
jubilalo-hazasok-2013-038
jubilalo-hazasok-2013-039
jubilalo-hazasok-2013-040
jubilalo-hazasok-2013-041
jubilalo-hazasok-2013-042
jubilalo-hazasok-2013-043
jubilalo-hazasok-2013-044
jubilalo-hazasok-2013-045
jubilalo-hazasok-2013-046
jubilalo-hazasok-2013-047
jubilalo-hazasok-2013-048
jubilalo-hazasok-2013-049
jubilalo-hazasok-2013-050
jubilalo-hazasok-2013-051
jubilalo-hazasok-2013-052
jubilalo-hazasok-2013-053
jubilalo-hazasok-2013-054
jubilalo-hazasok-2013-055
jubilalo-hazasok-2013-056
jubilalo-hazasok-2013-057
jubilalo-hazasok-2013-058
jubilalo-hazasok-2013-059
jubilalo-hazasok-2013-060
jubilalo-hazasok-2013-061
jubilalo-hazasok-2013-062
jubilalo-hazasok-2013-063
jubilalo-hazasok-2013-064
jubilalo-hazasok-2013-065
jubilalo-hazasok-2013-066
jubilalo-hazasok-2013-067
jubilalo-hazasok-2013-068
jubilalo-hazasok-2013-069
jubilalo-hazasok-2013-070
jubilalo-hazasok-2013-071
jubilalo-hazasok-2013-072
jubilalo-hazasok-2013-073
jubilalo-hazasok-2013-074
jubilalo-hazasok-2013-075
jubilalo-hazasok-2013-076
jubilalo-hazasok-2013-077
jubilalo-hazasok-2013-078
jubilalo-hazasok-2013-079
jubilalo-hazasok-2013-080
jubilalo-hazasok-2013-081
jubilalo-hazasok-2013-082
jubilalo-hazasok-2013-083
jubilalo-hazasok-2013-084
jubilalo-hazasok-2013-085
jubilalo-hazasok-2013-086
jubilalo-hazasok-2013-087
jubilalo-hazasok-2013-088
jubilalo-hazasok-2013-089
jubilalo-hazasok-2013-090
jubilalo-hazasok-2013-091

Minden gyülekezet életében jelentős ünnep mikor keresztelés, felnőtt keresztelés, konfirmáció hitvesi eskütétel, illetve az Úri Szent Vacsora kiszolgáltatása történik. Abádszalókon augusztus 18-án a megtelt templomban az előbb felsoroltak mindegyikén részt vehetett az, aki az istentiszteleten megjelent, és az ünnepeltekkel együtt örült.

Az alkalmon megjelent 5-60 éve házasságban elő pár közül két „jubiláló házaspár” megerősítette hitvesi esküjét. Mely „mélyebb” eskü volt melyet fiatal korában tett bármelyikük. Az arcokon a jövőbe vetett hit által az első eskü alkalmával varázsolt mosolyok talán halványodtak. Ám a gondolatokban újra átélt, a nehézségekben megélt Krisztusi kegyelem által táplált tűz, a szemekben még oly sok év, évtized után is- vagy éppen azok miatt- szüntelenül lobog!

Szűcs M Sándorné lelkésznő elmondta:

„ Korunkban nagy kincs, hogy mindeddig megsegített titeket az Isten, hogy kitartsatok, szeressetek, megbocsássatok tűrjetek egymásnak. Az anyakönyv szerint 54 házaspárnak kellene itt lennie most. Ebből több hitvestárs vagy mindketten elhunytak, mások sajnos elváltak. Ti legyőztetek minden problémát. Tudtatok megbékélni, tűrni és mindig szeretni. Ezért örülünk nektek, példaként jártok sokunk előtt és hálát adunk az örökké való Istennek értetek!”

A megjelent és az áldást kérő házaspárok névsora:

Czudar Balázs és Parázsó Mária,Halas Mihály és Kasza Julianna,Madarasi György és Kontra Judit,Fenyvesi István és Tóth Etelka,Havellant Ferencés Dányi Mária,Barta Árpád és Szabó Mária,Szabó István és Sáfár Mónika,Juhász István és Gődér Mária,Nagy Lajos és Gál Irén,Varga Péter András és Nagy Gabriella,Balogh János Ádám és Veres Krisztina Zsuzsanna

Somodóczki Mihály és Szilágyi Anasztázia,Fekete Imre és Kupai Erzsébet,Pintér László Attila és Sáfár Edit

A lelkésznő a következő áldással bocsátotta el az ünneplő megjelenteket:

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz! A békesség Istene tegyen készségessé titeket minden jóra akaratának teljesítésére! Hallgassa meg imádságaitokat! Őrködjön egymás iránti szereteteteken! Adja meg mindazt, amire szükségetek van! Szüntelen tartsa rajtatok az Úr az Ő tekintetét! Legyen könyörülő hozzátok minden napon! Ámen

szMs

Városi megemlékezés a református templomban

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
marcius-15-2013-001
marcius-15-2013-002
marcius-15-2013-003
marcius-15-2013-004
marcius-15-2013-005
marcius-15-2013-006
marcius-15-2013-007
marcius-15-2013-008
marcius-15-2013-009

Igen megható módon ünnepelt a város 2013. március 15-én, amikor a templom csendjében felcsendült a római katolikus Szentlélek hívó éneke. Az igei tanítást FERENCZ KÁROLY atya tolmácsolta párhuzamot állítva a böjt, szenvedő Jézusa, és a magyar nép, forradalmi, szabadságharc eseményei közé. Református himnusz éneklése után (Tebenned bíztunk eleitől fogva) a zord időjárás miatt autóval a Városházán folytatódott az ünnepség.

Ünnepi beszédet: Szűcs M Sándorné lelkipásztor mondott, melyet az alábbi linkre kattintva  olvashat el.

Az alábbi képre kattintva megtekintheti Nt. Szűcs M Sándorné lelkésznő beszédét.

 

2013. MÁRCIUS 15-RE MEGEMLÉKEZŐ BESZÉD